VINSUM云象
VINSUM云象 白银设计师
广东 | 广州
设计师简介: 专注于工业设计及物联网领域,擅长交通工具、户外出行、智能设备、医疗设备、智慧城市系统等; 工业设计、物联网、软件开发、硬件开发、产品UI等均可胜任; 服务范围涵盖深圳、广州、佛山、北京、上海等多个地区
擅长设计: 外观设计其他
获取联系方式